Thứ Tư, Tháng Hai 28

Chính phủ có kế hoạch mở một thị thực đặc biệt để thu hút người nước ngoài học Muay Thái và khuyến khích các giáo viên đấm bốc khai thác vàng ở nước ngoài.

Trợ lý Giáo sư “Big A” Pimon Srivikorn, Cố vấn của Thủ tướng, đang nghiên cứu về “Quyền lực mềm Muay Thái” và đã triệu tập cuộc họp của Tiểu ban Thúc đẩy ngành Thể thao lần đầu tiên cho đến khi đi đến kết luận về Quyền lực mềm Muay Thái. Làm việc ngay Bắt đầu với visa đặc biệt để tăng thời gian cho khách du lịch đến học Muay Thái. Có thể ở lại Siam từ 60 ngày đến 90 ngày và sẵn sàng cho các võ sĩ Thái Lan muốn đi khai thác vàng để trở thành giáo viên đấm bốc ở nước ngoài. Có thể đến dự thi với Phòng Phát triển Kỹ năng. Để nhận được chứng chỉ làm giáo viên đấm bốc, có thể sử dụng làm chứng chỉ giảng dạy Muay Thái chuyên nghiệp ở nước ngoài một cách dễ dàng.

Trợ lý Giáo sư Pimon Srivikorn, Cố vấn của Thủ tướng và Chủ tịch Tiểu ban Chỉ đạo Ngành Thể thao Lần đầu tiên là chủ tịch Tiểu ban Chỉ đạo ngành Thể thao tại phòng họp trên tầng 7 của Cơ quan Thể thao Thái Lan. Nội dung quan trọng là thảo luận về kế hoạch thúc đẩy Muay Thái, “Quyền lực mềm” của Thái Lan trong cuộc họp này, đi đến kết luận rằng Chính phủ sẽ tạo ra các tiêu chuẩn cho giáo viên Muay Thái bằng cách tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ để trở thành giáo viên Muay Thái ở nước ngoài. Nó được coi là tạo ra giá trị cho giới quyền anh Thái Lan. Điều đầu tiên sẽ được quan tâm là việc chuẩn bị visa đặc biệt cho người nước ngoài muốn học Muay Thái. Trước đây, với tư cách là khách du lịch, bạn có thể ở lại Thái Lan trong 60 ngày, nhưng nếu đến để học Muay Thái. Bạn sẽ có thể ở lại thêm 30 ngày đến 90 ngày.

Trợ lý Giáo sư “Big A” Cố vấn của Thủ tướng Pimon cho biết, cuộc họp của tiểu ban thúc đẩy ngành thể thao hôm nay được coi là thời điểm này trong năm. Người ta cho rằng có một điểm quan trọng mang lại lợi ích cho Quyền lực mềm của Muay Thái rất nhiều. Đầu tiên đó là vấn đề visa. Người ta kết luận rằng sự phát triển đang diễn ra tốt đẹp. Kể từ khi thêm một ngày ở lại Thái Lan cho khách du lịch đến học đấm bốc. Bạn sẽ có thể ở lại Thái Lan thêm 90 ngày, đã được gia hạn thêm 30 ngày nữa. Chúng tôi đã đánh giá điều đó. Du khách đến học đấm bốc ở Thái Lan sẽ ở lại Thái Lan khoảng 3 tháng. Vấn đề thứ hai hỗ trợ trang web NOW Muay Thai. Trang web này là kênh dành cho người nước ngoài muốn học Muay Thái. Bạn có thể vào và lựa chọn. Bạn có thể đến học ở bất cứ đâu tại Thái Lan. Và một câu chuyện khác đã kết thúc Nghĩa là có một giáo viên đấm bốc sau đây muốn có chứng chỉ chuyên môn. Phải thi tại Cục Phát triển Kỹ năng để cấp chứng chỉ chuyên môn trở thành giáo viên dạy đấm bốc. Bạn có thể sử dụng nó tốt để làm việc ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *